Ahmet Kaplan


GERÇEK ALLAH DOSTU


Hoca Ahmet Tâhir Efendi son devrin büyük alimlerindendir Maraşlı dır Kayseride medrese tahsili görmüştür. Daha sonra İstanbula gelir İstanbulda son devrin ulemâsından . Ömer Nasuhi Bilmen ve Bekir Hâki Efendilerle beraber olur.
 
 
Ahmet Tahir Hoca EFENDİ Hukuk İlâhiyat ve Fen Fakültelerini bitirerek kendi alanında söz sahibi olur Bu büyük zât tasavvuf yoluna girince diyor ki
Hakkı yerinde kullanmamak israftır işte üç diplomamda dolapta duruyor hiç birisinin faydası olmadı.
 
 
O, Allah dostu büyük veli şu veciz ifade ile gerçeği ortaya koyuyor Mürşid-i Kâmil`i bulmak çok müşkildir (zordur) Bulduktan sonra onu bilmek daha da güçtür Onun gibi olmak ise çok daha güçtür zordur Yine Ahmet Tahir Efendi şöyle diyor Ibrahimü-l meşreb olunuz  amma İbrahim olmadan da kendinizi ateşe atmayınız
Yine devamla şunu ifade ediyor.
 
 
Yarım hoca dinden yarım hekim candan yarım şeyh de imandan eder diyor Allah dostlarından Abdullah ibn-i Mübârek şöyle söylüyor  Bir kuruş haram parayı terk etmek yüz bin kuruşu sadaka olarak vermekten haha faziletlidir daha hayırlıdır Hoca Ahmet yesevi (Hz) leri şöyle buyurmuşlardır  Hayat uzun bir ibâdet yoludur ki ALLAH (cc) âşıkları için bu yol ne kadar uzunda olsa kısa sayılır.
 
 
Öyle ise ömrümüzün her anını gönlümüz Allah (cc) sevgisiyle dolu olarak uyanık bir şekilde geçirmeye gayretli olmalıyız Aşk yolu zorlu bir yoldur işte gerçek kurtuluş-saadet- bu çileli yolun sonundadır Allah aşıkı üstün insan - insan-ı kâmil olmanın tek yoludur.
 
 
Hazret-i Ömer (r.a) ın serçe kuşu tarafından bağışlanması  Hazret-i Ömer (r.a) ölümünden on iki sene sonra rüyada görülür ve şunları anlatır 
Şimdiye kadar hesap vermekle meşgul idim ( IDARECİLERİN DİKKATİNE ) Halifeliğim döneminde bakımsız bir KÖPRÜDEN geçerken aşağı düşen bir keçi yavrusu nun ayağı kırılmış köprüyü niçin yaptırmadığım- tamir ettirmediğim- konusunda suçlu olup olmadığım hususunda inceden inceye hesaba çekildim 
Ancak Yüce Rabbim beni bir çocuğun elinden satın alıp hürriyetine kavuşturduğum serçe kuşundan ötürü affetti bağışladı.
 
 
Dört hayırlı şey 
 
Şükreden bir kalb 
Zikreden bir dil 
Belaya sabreden kişi 
Nefsinde ve malında hainlik yapmayan zevce