Ali Rıza Çağlar


Söylemle eylem


Bakıyorum zamana,
Hep aynı zaman.
Ortama bakıyorum,
Toz ile Duman.
Dildeki söylem ise,
Din ile iman.
Ne yazık uymuyor,
Söylem le eylem....
 
Dışı başka amma,
İçi bam başka.
Dedi kodu gıybetten,
Olunmuş laçka.
İsterdim ki özü sözü,
Bir olmalı Hak ca.
Ne yazık ki uymuyor,  
Söylem le eylem.......