İdris İlcan


Kur’an’ı Kerim ve Kromozon Sayısı

Bilim Kur’an-ı Kerim’ikanıtlamıştır…Asırlar öncesinden Kur’an-ı Kerim insanın NASIL Yaratıldığından bahseder.


Hem 23. Sure hem de 46.Sure’de İnsanın nasıl oluştuğundan ve kaç ay içinde sütten kesilmesinden bahseder….Kur’AN-ı Kerim ezelden ebede giden yüce bir kitaptır…Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen insanın nasıl oluştuğu durumu 23.Sure Müminun Suresi ve 46.sure Ahkaf Suresinde şifrelenmiştir gerçekten de Bilim Dünyası İnsanın GEN yapısının 23 kromozon anneden 23 kromozon babadan aldığını belirtmişler ve toplamda 46 kromozondan oluştuğunu söylemişlerdir

 

…Bilimdeki 46 ve 23 rakamı Kur’an-ı Kerim ‘deki 23.Sure ve 46.suredeki bu numaralarda anlatılan insanın embriyo konusu bilinçlidir.Allah bu durumu bildiği için 23.ve 46.surelerdeki ayetleri insanın yaratılış embriyosunu konu alan ayetler olarak indirmiş ve Kur’an ı Kerim’i de bu numaralı ayetlere göre NİZAMLANDIRMIŞTIR.23.sure ve 46.sure rakamları İnsanın kromozon sayılarında ŞİFRELİDİR ve bilim de bunu kanıtlamıştır…Rakamlar tesadüfi değildir…23.ve46.olması bilinçlidi.Gaybı YÜCE Allah bilir ve bilim adamlarının kromozon sayılarının 23 anne 23 baba olmak 46 kromozon ‘da oluştuğunu kanıtlayacaklarını bildiği için AYETLERİ de bu rakamlara ŞİFRELENECEK şekilde DİZAYN etmiştir…O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyor sunuz?

 

13. Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe (sperma) haline getirdik.

(Müminun Suresi)

 

14. Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.(Müminun Suresi)

 

15. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: «Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten müslümanlardanım.(Ahkaf Suresi)